[error]
Ліцензія на продаж горіхів

Це ресурс для імпортерів продуктів харчування з країн СНД. Основна функція сайту - організація інформаційного мосту між іноземними постачальниками продуктів харчування традиційного імпорту та замовниками-імпортерами з країн СНД.  

Ліцензія на продаж горіхів

Для отримання цін на різні групи товарів необхідно заповнити заявку. У міру надходження нових цін ми будемо надсилати вам прайс листи на e-mail.

Ліцензія на продаж горіхівЛіцензія на продаж горіхівЛіцензія на продаж горіхів

       
Ліцензія на продаж горіхів

Ліцензія на продаж горіхів

Ліцензія на продаж горіхів

Для прикидочной оценки стоимости можно отправить запрос на расчет
Ліцензія на продаж горіхів

- контейнерной перевозки;

- таможенной очистки;

 

Ліцензія на продаж горіхів

Ліцензія на продаж горіхів

AI- «Все включено»- означає, що вартість перевезення включає всі додаткові збори, передбачені умовами перевезення. Наприклад, якщо мова йде про фрахт на умовах CY / CY, це означає, що в ставку, крім фрахту, навантаження і вивантаження, також включені всі супутні витрати, такі як BAF, CAF і т. д.

GENERAL CARGO - Генеральний вантаж- вантаж, який може бути перерахований, тобто вантаж, упакований в тару, або штучний вантаж, у тому числі: ящики, мішки, бочки, тюки, контейнери і т. д.

RAMP- Рампа- 1. Пристрій для переміщення вантажу з одного виду транспорту на інший. 2. Умова перевезення при відправленні / прибутті- означає, що експедитор приймає на себе обов'язки з організації перевезення від / до найближчої до відправника / одержувача рампи; вартість перевезення включає послуги з відправлення від / до рампи (фрахт, навантаження / вивантаження з судна, термінальні услегі, навантаження на авто / жд транспорт, доставку до / від найближчої до одержувача / відправникові рампи).


Ліцензія на продаж горіхів
Ліцензія на продаж горіхів

Праздники сегодня

Ліцензія на продаж горіхів
Ліцензія на продаж горіхів

DES - поставка с судна

Термін "Поставка с судна" означає, що продавець виконав поставку, коли він надав не минулий митний очистку для імпорту товар в розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Продавець повинен нести всі витрати і ризики по доставці товару в названий порт призначення до моменту його розвантаження. Якщо сторони бажають, щоб продавець взяв на себе витрати і ризики по розвантаженні товару, повинен застосовуватися термін DEQ.
Даний термін може застосовуватися тільки при перевезення морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на судні.

Обов'язки продавця:
Обов'язки покупця:

А.1. Представлення товарів в відповідно с договором Продавець зобов'язаний в відповідно с договором купівлі-продажу надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентну йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися по умовами договору купівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.
А.2. Ліцензії, свідоцтва і інші формальності
Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво або інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно <см. введення п. 14> , всі митні формальності, необхідні для експорту товару на кордоні, і, в випадку необхідності, для його транзитної перевезення через Третє країни.
Б.2. Ліцензії, свідоцтва і інші формальності
Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно <см. введення п. 14> , всі митні формальності, необхідні для імпорту товару.

А.3. Договори перевезення і страхування А) Договір перевозкіПродавец зобов'язаний укласти за свій рахунок договір перевезення товару до названого пункту, якщо такий є, в названому порту призначення. Якщо такий пункт не узгоджений або не визначений практикою подібного роду поставок, продавець може обрати найбільш підходящий для нього пункт в названому порту призначення.
Б) Договір страхування Ні зобов'язань <см. введення п. 10>.

Б.3. Договори перевезення і страхування
А) Договір перевезення Ні зобов'язань <см. введення п. 10>.
Б) Договір страхування Ні зобов'язань <см. введення п. 10>.
А. 4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати товар в розпорядження покупця на борту судна в пункті розвантаження в відповідно зі статтею А.3а) в названому порту призначення в узгоджену дату або в межах узгодженого терміну таким чином, щоб була можливість видалити товар с судна розвантажувальними коштами, відповідними характеру товару.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, коли вона здійснена в відповідно зі статтею А.4.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний с урахуванням застережень статті Б.5., Нести всі ризики втрати або ушкодження товару до моменту, коли він поставлений в відповідно зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або ушкодження товару с моменту його поставки в відповідно зі статтею А.4.Покупатель зобов'язаний - при невиконанні їм обов'язки дати повідомлення в відповідно зі статтею Б.7. - Нести всі ризики втрати або ушкодження товару с моменту закінчення узгодженої дати або дати закінчення узгодженого терміну поставки. Умовою, однак, є належне відповідність товару договору. Це значить, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, то є виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний с урахуванням застережень статті Б.6.:
- в додатку к витрат, випливають з статті А.3а), нести всі витрати, пов'язані з товаром до моменту, коли він поставлений в відповідно зі статтею А.4., і
- якщо це потрібно <см. введення п. 14> - оплатити всі витрати, пов'язані с виконанням митних формальностей, як і інші мита, податки і інші збори, підлягають оплаті при експорті товару і його відправлення транзитом через Третє країни до його поставки в Відповідно зі статтею А.4.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний:
- нести всі витрати, пов'язані с товаром, с моменту його поставки в відповідно зі статтею А.4., включаючи витрати по розвантаженні товару с судна, необхідні для прийняття поставки, і
- нести всі додаткові витрати, що виникли внаслідок невиконання їм обов'язки прийняти товар, після того, як останній був забезпечується в його розпорядження в відповідно зі статтею А.4., або дати повідомлення в відповідно зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належне відповідність товару договору. Це значить, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, то є виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, є предметом даного договору, і
- оплатити, якщо це потрібно <см. введення п. 14> , всі мита, податки і інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підлягають оплаті при імпорті товару.
А.7. Повідомлення покупцеві
Продавець зобов'язаний сповістити достатнім чином покупця о передбачуваної датою прибуття зазначеного судна в відповідно зі статтею А.4., а також направити покупцеві інші сповіщення, вимагаються йому для здійснення зазвичай необхідних заходів для прийняття поставки товару.
Б.7. Повідомлення продавцеві Покупець зобов'язаний, в випадку якщо він вправі визначити час в рамках узгодженого терміну і / або пункт прийняття поставки в названому порту призначення, належним чином сповістити об цьому продавця.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок делівері-ордер та / або звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водним транспортом або накладну змішаної перевезення), щоб дати покупцеві можливість вимагати у перевізника товар в порту назначенія. В випадку, якщо продавець і покупець домовилися об використанні коштів електронною зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти делівері-ордер або транспортний документ в Відповідно зі статтею А.8.
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані с перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для поставки товару в відповідно зі статтею А.4.Продавец зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даної галузі торгівлі зазвичай прийнято поставляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідну для поставки товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані с передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний по прохання покупця надати останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в отриманні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих в статті А.8.), видаваних або використовуваних в країні відправлення та / або в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцеві для імпорту товара. Продавец зобов'язаний забезпечити покупця всієї інформацією, необхідної для здійснення додаткового страхування.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з отриманням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім внаслідок надання їм допомоги покупцеві.

Назад Зміст Вперед

Інформація с http://www. ved-service. com


 
Ліцензія на продаж горіхів
3 серпня 2010 Оновлені котирування на арахіс з Індії. Продаж арахісу оптом за цінами виробника
Сухофрукти Ціна
16 вересня 2010 Оновлені котирування на кокосову стружку. Продаж кокосової стружки оптом за цінами
Ліцензія на продаж горіхів Ліцензія на продаж горіхів
Продам кокосову продукцію з Філіппін. Дерево стружка різної нарізки, кокосове масло, бананові чіпси, сухофрукти. Подробиці можна дізнатися за адресою

Ліцензія на продаж горіхів
Ліцензія на продаж горіхів
 
Ліцензія на продаж горіхів
Ліцензія на продаж горіхів
Горіхи. Ботанічний визначення Ботанічні визначення Горіх в ботаніці - це прості сухі плоди
Кальмари бувають близько 300 видів, поширені широко, переважно в тропіках. Кальмари - хижаки.
Алергія на горіхи Горіхи, включаючи і деревні горіхи, і земляний арахіс, відносяться до найпоширеніших харчових алергенів.Быстрая навигация: