Це ресурс для імпортерів продуктів харчування з країн СНД. Основна функція сайту - організація інформаційного мосту між іноземними постачальниками продуктів харчування традиційного імпорту та замовниками-імпортерами з країн СНД.  

Для отримання цін на різні групи товарів необхідно заповнити заявку. У міру надходження нових цін ми будемо надсилати вам прайс листи на e-mail.

       


Для прикидочной оценки стоимости можно отправить запрос на расчет

- контейнерной перевозки;

- таможенной очистки;

 CBM- Метр кубічний- естесствено в метричній системі.

FREIGHT PREPAID - Фрахт сплачується відправником.

TEU- Еквівалентент обсягу двадцятифутовому контейнера. Часто використовується в оцінці вантажообігу.

Праздники сегодня

CPT - фрахт / перевезення орлачени до

Термін "Фрахт / перевезення оплачені до " означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані с перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати або ушкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику.
Під словом "перевізник" розуміється будь особа, яке на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізної дорозі, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.
В разі здійснення перевезення в узгоджений пункт призначення кількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першим з них.
За умовам терміна СРТ на продавця покладається обов'язок по митної очищенню товару для експорту.
Даний термін може застосовуватися при перевезення товару яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Обов'язки продавця:

Обов'язки покупця:

А.1. Представлення товарів в відповідно с договором Продавець зобов'язаний в відповідно с договором купівлі-продажу надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентну йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися по умовами договору купівлі-продажу. Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.
А.2. Ліцензії, свідоцтва і інші формальності
Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це потрібно <см. введення п. 14> , всі митні формальності для експорту товару.
Б.2. Ліцензії, свідоцтва і інші формальності
Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це потрібно <см. введення п. 14> , всі митні формальності для імпорту товару і для його транзитної перевезення через Третє країни.
А.3. Договори перевезення і страхування а) Договір перевозкі. Продавец зобов'язаний укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту в названому місці призначення по звичайному маршруту і зазвичай прийнятим способом. Якщо такий пункт не узгоджений або не визначений практикою подібного роду поставок, продавець може вибрати найбільш відповідний для нього пункт в названому місці призначення
б) Договір страхування. Ні зобов'язань <см. введення п. 10> .
Б.3. Договори перевезення і страхування
а) Договір перевезення. Ні зобов'язань <см. введення п. 10> .
б) Договір страхованія. Нет зобов'язань <см. введення п. 10> .
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику, с яким укладено договір перевезення, в відповідно зі статтею А. 3., а при наявності кількох перевізників першим з них для транспортування в назване місце в встановлену дату або в межах узгодженого терміну.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару відразу після його доставки в відповідно зі статтею А.4. І отримати товар від перевізника в названому місці.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний с урахуванням застережень статті Б.5. Нести всі ризики втрати або ушкодження товару до моменту його поставки в відповідно зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або ушкодження товару с моменту його поставки в Відповідно зі статтею А.4.Покупатель зобов'язаний - при невиконанні їм обов'язки дати повідомлення в відповідно зі статтею Б.7. - Нести всі ризики втрати або ушкодження товару с моменту закінчення узгодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну поставки. Умовою, однак, є належне відповідність товару договору. Це значить, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, то є виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, є предметом даного договору..

А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний с урахуванням застережень статті Б.6.:
- нести всі витрати, пов'язані с товаром, до моменту його поставки в відповідно зі статтею А.4., а також оплатити фрахт і всі випливають з статті А. 3а) витрати, включаючи витрати по навантаженні товару і розвантаженні його в місці призначення, які згідно договором перевезення покладаються на продавця, і
- оплатити, якщо це потрібно <см. введення п. 14> , всі витрати, пов'язані с виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки і інші збори, підлягають оплаті при експорті товару, і витрати, пов'язані с його транзитної перевезенням через Третє країни, в випадках, коли ці витрати згідно договору перевезення покладаються на продавця.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний в відповідно с положеннями статті А.3а):
- нести всі витрати, пов'язані с товаром, з моменту його доставки в відповідно зі статтею А.4., і
- нести всі витрати, пов'язані с товаром по час його транзитної перевезення до прибуття в узгоджене місце призначення, за винятком випадків, коли вони згідно договору перевезення покладаються на продавця, і - оплатити витрати по розвантаженні товару, за винятком випадків, коли вони згідно договору перевезення покладаються на продавця, і
- нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язки дати належне повідомлення в відповідно зі статтею Б.7. С моменту обчислення узгодженої дати або с закінчення узгодженого терміну для поставки. Умовою, однак, є належне відповідність товару договору. Це значить, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, то є виразно відособлений або іншим чином позначений як товар, є предметом даного договору, і
- оплатити, якщо це потрібно <см. введення п. 14> , всі мита, податки і інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підлягають оплаті при імпорті товару, і, в разі необхідності, для його транзитної перевезення через Третє країни, якщо вони не включені в витрати договору перевезення.
А.7. Повідомлення покупцеві
Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім чином о тому, що товар поставлений в відповідно зі статтею А.4., а також направити покупцеві будь інше повідомлення требующееся йому для здійснення зазвичай необхідних заходів для отримання товару..
Б.7. Повідомлення продавцеві В випадку, якщо покупець вправі визначити термін відправлення товару і / або пункт призначення, він повинен належним чином сповістити об цьому продавця.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок звичайний транспортний документ або транспортні документи (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, доказ про перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряна накладна, накладна залізничного або автомобільного повідомлення або накладна змішаної перевезення) в відповідно зі статтею А.3.В випадку, якщо продавець і покупець домовилися об використанні коштів електронною зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI). Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти передбачений статтею А.8. Транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу.
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані с перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для поставки товару в відповідно зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упаковку, (за винятком випадків, коли в даної галузі торгівлі прийнято зазвичай відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідну для організує їм перевезення товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані с яким передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний по прохання покупця надати останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в отриманні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих в статті А.8.), видаваних або використовуваних в країні відправлення та / або в країні походження товару, і які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару або, в разі необхідності, для його транзитної перевезення через Третє страни. Продавец зобов'язаний забезпечити покупця всієї інформацією, необхідної для здійснення страхування.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з отриманням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім внаслідок надання їм допомоги покупцеві.

Назад Зміст Вперед

Інформація с http://www. ved-service. com


 

Індикативні ціни на кокосове масло: Товар : кокосове масло рафінована Сорт
1. Філе пангасіуса / Pangasius fillets (one 20 ' FCL) Специфікація і ціни: Skinless,
23 листопада 2009 Оновлені котирування на морожені морепродукти. Продаж морожених морепродуктів оптом за цінами

Поставка дешевих філіппінських кокосів. Пропонується кокосова стружка і кокосове масло. Котирування, умови поставки , Оплати, терміни та інша інформація представлені за адресою. 


Анчоус (лат. Engraulis)- рід пелагічних морських риб сімейства анчоусовие загону сельдеобразних.
По концентрації солі в тканинах розрізняють рибу крепкосоление (понад 14% солі), среднесоление (9-14%), слабосоленую
Як виявилось, морепродукти особливо корисні для людей з меланхолійним типом темпераменту. ТакаБыстрая навигация: